| TJÄNSTER | LEVERANTÖRER | WEBSHOP | KONTAKT | START |Nyprojektering, ombyggnad eller utvärdering av befintlig belysningsanläggning? Vår utbildade ljusdesigner utgår från dina behov och belysnings- planerar en attraktiv och funktionell belysning utifrån följande kriterier;

- ergonomi
- ekonomi
- estetik
- effektivitet
- miljö


Med varsamhet, god material- kännedom och känsla för form installerar vi belysning inom alla förekommande områden;

- fasad/skylt
- kontor
- butik
- industri/lager
- offentlig miljö
- park/trädgård
- K-märkta byggnader

Vi hanterar även belysningsstyrning i mindre objekt till större anläggningar med belysningsövervakning. Right Light´s medarbetare är erfarna elektriker med elbehörighet och är väl förtrogna med gällande elföreskrifter.